• +381638581671
  • Čedomira Nikolića Gajina 7, 11462 Veliki Borak
  • Ponedeljak – Subota: 09 – 19h

kako nastaje šumski med
26.11.2019./Prirodan vrcani med
  • By Goran Novkovic
  • 3.808

Kako nastaje šumski med? Ako koristite ovaj med verovatno ste nekada sebi postavili ovo pitanje. Ali, ono što možda niste znali je da ne nastaje svaki med na isti način. Da bismo objasnili zbog čega je nastajanje šumskog meda tako posebno, hajde da se osvrnemo na to kako med inače nastaje.

Kako nastaje med?

Generalno, med nastaje tako što pčele radilice sakupljaju nektar iz cvetova pojedinih biljaka i skladište ga u ćelijama saća unutar njihovih košnica. Kada se malo pažljivije posmatra jedna pčelinja zajednica, može se primetiti da nemaju sve pčele radilice istu ulogu. Neke od njih su izletnice, a neke su kućne pčele. Izletnice predaju nektar kućnim pčelama, a one ga stavljaju u ćelije saća.

suncokret kako nastaje med

pčela kako nastaje šumski med

Konverzija nektara u med

Konverzija nektara u med počinje u mednom želucu pčele radilice, u kome se luči enzim invertaza. Invertaza vrši hidrolizu šećera saharoze koji se nalazi u nektaru. Tokom hidrolize molekul saharoze se cepa na dva manja molekula koji ga izgrađuju – fruktozu i glukozu.

Uz to, deo vode iz nektara pčela troši za sopstvene potrebe, pa sirup koji nastaje ima manji sadržaj vode i veću koncentraciju šećera, i vremenom postaje sve gušći. Čak i kada pčele izluče med u saće, enzimi nastavljaju svoje dejstvo i med nastavlja da zri, a voda nastavlja da isparava. Zbog toga se na kraju od tečnog nektara dobija veoma viskozan med koji mnogo sporije teče.

Osnovni sadržaj meda

Pored šećera koji sadrži u sebi, med koji nastaje od cvetnog nektara u sebi ima i određeni sadržaj polena. Ovo je potpuno logično, uzevši u obzir da se pčela sva napraši česticama polena kada zaroni u cvet da usisa nektar.

Polenova zrnca služe kao centri za nastajanje kristala šećera koji se nalaze u medu. Zbog toga medovi koji nastaju od cvetnog nektara brže ili sporije kristališu.

Brzina kristalizacije meda zavisi od odnosa sadržaja vode, šećera i polena u medu, kao i od temperature na kojoj se med čuva. Kristalizacija je prirodno svojstvo meda i uprkos mnogim predrasudama, kada se med „ušećeri“ to je obeležje njegovog prirodnog porekla i kvaliteta.

Kako nastaje šumski med?

šuma Kako nastaje šumski med - akcija

Kako nastaje šumski med - nastanak meda Košnice

Za razliku od livadskog, suncokretovog i bagremovog meda, šumski med ne nastaje od cvetnog nektara. Šumski med zapravo nastaje kada pčele sakupljaju medljiku, a u narodu se često i sam šumski med i naziva „medljika“.

Šta je medljika?

Medljika u prirodi nastaje na razne načine, ali uopšteno se može podeliti na medljiku biljnog i životinjskog porekla.

U našim predelima dominantnija je medljika biljnog porekla. Ovu medljiku luče pojedine biljne vrste kada se dese za to pogodni klimatski uslovi. Biljke tada luče višak tečnosti u vidu lepljivog, slatkog sirupa kroz površinu svog lišća, koji pčele sakupljaju, prerađuju i odlažu u saće.

Sa druge strane, medljika životinjskog porekla nastaje tako što pojedine vrste insekata sisaju biljne sokove iz kojih upijaju hranljive materije, a potom izlučuju tečnost koja sadrži višak šećera.

Među ovim tvorcima medljike najpoznatije su biljne vaši koje parazitiraju na zelenim delovima biljaka. Ako vas detaljnije zanima kako se ove vaši hrane i razmnožavaju možete pogledati ovaj video https://www.youtube.com/watch?v=hNzeshvjZdw.

Verovatno ste nekada imali priliku da parkirate kola ispod drveta i da kasnije zateknete tragove koji liče na kapi kiše, a lepljivi su. Moguće je da ste se parkirali ispod drveta koje luči medljiku, ili koje su napale biljne vaši.

Kako nastaje šumski med - medljika biljna vaš

biljne vaši - medljika kako nastaje šumski med

U svakom slučaju ovi slatki sokovi privlače pčele da ih skupljaju, ali su daleko lošiji za njihovu ishranu od meda koji nastane od cvetnog nektara. Kada su ljudi u pitanju to nije slučaj. Ovo su pokazala razna blagotvorna dejstva šumskog meda na ljudsku ishranu.
Ako tražite kvalitetan šumski med možete ga pronaći kod nas u prodavnici.