SRPSKI MED
SRPSKI MED
           
    


Produži do odjave
 
APIKOMPLET
APIKOZMETIKA
MED
MEDENA PIĆA
MLEČ
PERGA
POLEN
PROPOLIS
SAĆE
SEME KOPRIVE U MEDU
TANMED
UGOSTITELJSKA PAKOVANJA
VOĆE U MEDU
ZELENI ORASI U MEDU
 

Prodajna mesta

 

 
Link za kontakt
 
 

 
 
 
Untitled Document

O nama...

Počeci bavljenja pčelarstvom u porodici Novkovic se�u u daleku pro�lost,

kada su na�i preci gajili pčele u ko�nicama bez pokretnog saća,takozvanim �vr�karama� ili �trmkama�.

To je bio primitivan način pčelarenja jer da bi dobio med pčelar je morao da uni�ti celu ko�nicu.

Uvodjenjem ko�nica sa pokretnim saćem pčelar dobija mogucnost

da iscedi med i sačuva pčelinje dru�tvo kako bi ga koristio vi�e godina.

Dugi niz godina bavljenja pčelarstvom doneo je sa sobom i veliko iskustvo koje je preno�eno sa kolena na koleno.

Svaka generacija je dala svoj doprinos u osvajanju i razumevanju tehnike pcelarenja.

Danas je pčelarstvo posao kojim se bavi cela porodica i predstavlja glavni izvor egzistencije.

Upravo ta činjenica, da �ivimo od ovog posla nam stvara cilj i obavezu da posti�emo

vrhunske rezultate u proizvodnji pčelinjih proizvoda.

Uz pčelinjak od preko 250 mobilnih ko�nica, poznavanje pa�nih prilika i bri�ljivim odabirom terena

nije te�ko ostvariti očekivane rezultate.

U na�oj paleti proizvoda mo�ete pronaći darove prirode sa ekolo�ki čistih terena iz raznih krajeva Srbije.

 

Copyright © SRPSKI MED. All rights reserved.